lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Czwartek, 2018-12-13
Imieniny:
Dalidy, Juliusza
leftbottom.jpg
Logo BIP
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,216
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,217
https://edu-sense.com/pl/
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,218
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,219
https://www.facebook.com/spszkotowo/
Jesteś tu: » Strona startowa » Kalendarium

 

 

 

Historia szkoły

 

 

 

01.09.1945             Rozpoczęcie działalności. Pierwszymi nauczycielami w latach 1945-47 byli p. Poświata,  

        p. Eugeniusz Lipiński i p. Lucyna Kowalska.

 

01.09.,1948-54    Funkcje pedagogów i wychowawców pełnili: p. Wanda Morawska, Mieczy sław Niegowski i

        kierownik szkoły p. Czesław Sutkowski.

 

01.09.1951              Został przeprowadzony remont budynku szkolnego. Powiększyło się  grono pedagogiczne o

        dwóch nauczycieli: p. Janinę Roman i p. Kazimierę Sławińską.

 

01.09.1952-55      Kierownikiem szkoły jest p. Józef Wiśniewski.

 

01.09.1955-57      Kierownikiem zostaje p. J. Potorski. Zatrudnione zostają: p. M. Szczepkowska i p. L. Siarzyńska,

         która założyła pierwsze kółko artystyczne.

 

01.09.1959-60      Funkcje kierownika pełni p. Stefan Czajkowski.

 

01.09.1960-61       Powstaje szkolny Klub Sportowy. Duży wkład w rozwój sportu w szkole włożył p. J. Gadomski.

         W tym czasie zostaje także zorganizowany przy szkole punkt dentystyczny.

 

01.09.1961-64       Kierownikiem szkoły zostaje p. Jan Potorski. Szkoła liczy 130 uczniów. Odbył się  pierwszy

         rajd kolarski. Uczennica Wanda Morawska zajmuje l miejsce w krajowych zawodach w

         saneczkarstwie w Bielsko- Białej.

 

15.05.1965/66      Powołano do życia ognisko przedszkolne, które prowadziła p. Lucyna Kolankowska.

 

01.09.1966/67      Powstało ognisko muzyczne, do którego uczęszczało 45-ciu uczniów na naukę gry na gitarze,

         mandolinie ¡akordeonie. Nauczyciele opłacani przez rodziców dojeżdżali z Olsztynka.

         W tym samym czasie swoją działalność rozpoczyna drużyna harcerska pod opieką p. Haliny

         Bronakowskiej.

 

01.09.1969/70      Powiększył się obwód szkoły o wieś Siemianowo. Szkoła w tym czasie liczyła 7 nauczycieli i

         155 uczniów.

 

01.04.1970/74      Pracę w szkole podejmują: p. Krystyna Skalska, p. Ewa Racka, p. Krystyna Walicka, p. Andrzej

          Walicki, p. Edelgarda Jarocka i Lucyna Krupa.

 

20.01.1973               Szkoła otrzymała miano Gminnej Szkoły Z biorczej, w której stanowisko dyrektora objął

          p. Jan Skalski.

 

1974/75                     Odbyła się pierwsza olimpiada przedmiotowa z j. rosyjskiego i fizyki. Uczennica Maria

         Topolewska zajęła I miejsce w olimpiadzie z j. rosyjskiego i wzięła udział w olimpiadzie  

         powiatowej.

 

1976/78                     Powstały nowe organizacje  tj. PCK ¡ Spółdzielnia Uczniowska.

 

1982/83                     Dyrektorem zostaje  p. S. Kapciński.

 

1990/1991                Religia wraca do szkół.

 

1999/2001               Dyrektorem zostaje Mirosława Malanowska.

 

2001/02                    Stanowisko dyrektora objęła p. Małgorzata Różycka.

 

15.05.2001              Odbył się I Festiwal Piosenki Religijnej Szkotowo 2001.

 

2002                           Uczeń Mateusz Lasek-zajął II miejsce w TAEKWONDO WTF, w czasie Międzynarodowych

          Mistrzostw Berlina.

 

16.05.2002             Odbył się II Festiwal Piosenki Religijnej Szkot owo2002.

 

12.05.2003             Odbył się III Festiwal Piosenki Religijnej Szkotowo2003.

 

2004/2005            Dyrektorem zostaje p. Dorota Soliwoda.

 

2004                           P. dyr. Dorota Soliwoda nadaje rangę  Festiwalowi Piosenki Religijnej, przekształcając w

         Warmińsko Mazurski Festiwal piosenki Religijnej.

 

2007                           P. dyrektor otrzymała nowe komputery w ramach konkursu pod hasłem „Językowa

szkoła w sieci", zorganizowanego przez Gazetę Olsztyńską ¡ Michalin.

 

2005/07                   Rozpoczął działalność  teatr „Matylda" ¡ zespół wokalny „Rubikon" oraz Klub Europejski

          „Dzieciaki z Europaki”.

 

28.09.2007            Odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Jana Twardowskiego w Szkole Podstawowej

          i Gimnazjum w Szkotowie.


2007                           Rozpoczęło się nauczanie języka mniejszości niemieckiej.

 

2008                           Szkoła otrzymuje nową salę komputerową.

 

01.06.2010              Poświęcenie sztandaru oraz otwarcie hali sportowej.

 

2012                            Dorota Soliwoda - dyrektor Zespołu  Szkół w Szkotowie zajęła 11 miejsce w Konkursie

         ogłoszonym przez NFZ  i Kuratorium Oświaty na najlepszy scenariusz lekcji poświęcony

         szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej.

 

2012                            Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Szkotowie  z dobyła I miejsce ¡ została finalistą

         konkursu MEN „Mam 6 lat".