lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Czwartek, 2018-12-13
Imieniny:
Dalidy, Juliusza
leftbottom.jpg
Logo BIP
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,216
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,217
https://edu-sense.com/pl/
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,218
http://zsszkotowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,219
https://www.facebook.com/spszkotowo/
Jesteś tu: » Strona startowa » Świetlica szkolna

 Regulamin świetlicy szkolnej 

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej


 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach ustalonych w planie zajęć.
 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym). 
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania trudności wychowawczych. 


 

II. Założenia organizacyjne


 1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godz. 7:15 – 14:00

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy

 

Wychowankowie powinni:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
 2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

UWAGA!


  • Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.
  • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej rzeczy. 

 

 

 

IV. Warunki korzystania z aneksu jadalnego

 

Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:

 1. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.
 2. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.
 3. Posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.

 

UWAGA!


  • Uczniowie nie powinni wynosić posiłków ze stołówko - świetlicy.

 

 

V. Nagrody i kary wobec wychowanków

 

 1. wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane. Informacje dodatkowe:Do 24 dnia każdego miesiąca należy wpłacać pieniądze na zupy do

Pani Oli Pośpiech.


Rodzice, których dziecko korzysta z dożywiania finansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, zobowiązani są w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż jeden dzień poinformować telefonicznie sekretariat szkoły.